SOSYAL MEDYA İLETİŞİM

FACEBOOK :    /resgosoft

INSTAGRAM : /resgosoft

YOUTUBE :     /resulgocer


MAİL İLETİŞİM

resulgocer55@gmail.com

resgosoft@gmail.com